1. Home>

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta izjava o omejitvi odgovornosti velja vsakič, ko obiščete spletno mesto podjetja SD Worx (www.sdworx.si/sl-si). Z obiskom spletnega mesta izrecno sprejemate pogoje te izjave o omejitvi odgovornosti. Podjetje SD Worx lahko kadar koli enostransko spremeni pogoje te izjave o omejitvi odgovornosti.

Ta izjava o omejitvi odgovornosti velja vsakič, ko obiščete spletno mesto podjetja SD Worx (www.sdworx.si/sl-si). Z obiskom spletnega mesta izrecno sprejemate pogoje te izjave o omejitvi odgovornosti.  Podjetje SD Worx lahko kadar koli enostransko spremeni pogoje te izjave o omejitvi odgovornosti.

Vse strani, informacije, simulacije, dokumenti, povezave ali druge reference (vključno s spletnimi mesti tretjih oseb in drugimi informacijami) ter drugo gradivo, ki je na voljo na tem spletnem mestu ali prek njega (»informacije«), so namenjeni le splošnim informacijam. Informacije ne predstavljajo in niso namenjene temu, da bi predstavljale ali nadomeščale pravni ali drug strokovni nasvet glede določenega vprašanja ali dejanskih okoliščin. Na podlagi informacij ne smete ukrepati ali se vzdržati ukrepanja, ne da bi najprej pridobili pravni nasvet pri pooblaščenem in, če je to potrebno, certificiranem pravnem svetovalcu v zadevni/-h jurisdikciji/-ah.

Informacije niso izčrpne in ne odražajo nujno trenutnega stanja zakonodaje. Podjetje SD Worx ne more preprečiti možnosti, da bodo nekatere informacije morda zastarele, nepopolne ali napačne. Podjetje SD Worx ni odgovorno za vsebino spletnih mest in informacij tretjih oseb ter nima tehničnega ali varnostnega nadzora nad njimi. Posledično podjetje SD Worx ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi dostopa, posvetovanja ali uporabe informacij in/ali dostopa do interaktivnih aplikacij ter njihove uporabe. Naše spletno mesto in informacije vedno uporabljate na lastno odgovornost.

Spletno mesto je na voljo ves čas, razen kadar se izvaja vzdrževanje tehnologije ali vsebine ali kadar se izvajajo popravki spletnega mesta. Podjetje SD Worx ne more biti odgovorno za kakršno koli neposredno ali posredno škodo zaradi nerazpoložljivosti spletnega mesta ali njegovih delov, za kakršne koli omejitve pri njegovi uporabi itd.

Pravice intelektualne lastnine na spletnem mestu, logotipi, informacije, interaktivne aplikacije itd. so v lasti podjetja SD Worx in so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Kopiranje, spreminjanje ali preoblikovanje dela tega spletnega mesta v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način brez izrecnega dovoljenja podjetja SD Worx je prepovedano. Zoper vse, ki bodo kršili ta pogoj, bodo sproženi civilni in kazenski postopki. Podjetje SD Worx vam dovoljuje kopiranje, tiskanje in uporabo navedenih informacij, če jih uporabljate izključno za lastne potrebe in z izključitvijo kakršnega koli nadaljnjega razmnoževanja, distribucije, komercializacije ali uporabe s strani tretjih oseb.

Podjetje SD Worx z uporabo varnostnih sistemov v skladu z najnovejšim tehnološkim razvojem veliko pozornosti namenja varnemu dostopu do spletnih storitev, ki so dostopne strankam in registriranim uporabnikom. Za dostop mora uporabnik dokazati svojo identiteto s postopkom identifikacije, ki ga lahko izvede samo on. Uporabnik se zavezuje, da bo storitev uporabljal z ustrezno skrbnostjo in da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da prepreči, da bi katera koli tretja oseba izvedela za strogo osebni postopek identifikacije. Odgovornost za upoštevanje tega postopka identifikacije in morebitne škodljive posledice napačne uporabe postopka identifikacije nosi izključno uporabnik.

Podjetje SD Worx spoštuje zasebnost uporabnikov svojega spletnega mesta v skladu z veljavno zakonodajo o zasebnosti in varstvu podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Za več informacij si oglejte našo Izjavo o zasebnosti na spletu.

To izjavo o omejitvi odgovornosti ureja belgijska zakonodaja. Izključno pristojna so sodišča v Antwerpnu (oddelek Antwerpen).