1. Home>

Spletno mesto z omejeno odgovornostjo

To spletno mesto upravlja SD Worx People Solutions NV. Ta izjava o omejitvi odgovornosti velja vsakič, ko obiščete spletno mesto. Z obiskom spletnega mesta izrecno sprejemate pogoje te izjave o omejitvi odgovornosti. SD Worx lahko kadar koli enostransko spremeni pogoje te izjave o omejitvi odgovornosti.

Vse strani, informacije, simulacije, dokumenti, povezave ali druga sklicevanja (vključno s spletnimi stranmi tretjih oseb in drugimi informacijami) ter drugo gradivo, ki je na voljo na tej spletni strani ali prek nje (»informacije«), so namenjeni le splošnim informacijam. Informacije ne predstavljajo in niso namenjene temu, da bi predstavljale ali nadomeščale pravni ali drug strokovni nasvet glede določenega vprašanja ali dejanskih okoliščin. Ne smete ukrepati ali se vzdržati ukrepanja na podlagi informacij, ne da bi najprej poiskali pravni nasvet pri pooblaščenem in po potrebi certificiranem pravnem svetovalcu ustrezne sodne pristojnosti.

Informacije niso izčrpne in ne odražajo nujno trenutnega stanja zakonodaje. SD Worx ne moremo izključiti, da bodo nekatere informacije zastarele, nepopolne ali napačne. SD Worx ne odgovarja za vsebino spletnih mest in informacij tretjih oseb ter nima tehničnega ali varnostnega nadzora nad njimi. Zato SD Worx ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi dostopa, posvetovanja ali uporabe informacij in/ali dostopa do interaktivnih aplikacij ter njihove uporabe. Naše spletno mesto in informacije uporabljate na lastno odgovornost. 

Spletno mesto je na voljo ves čas, razen kadar se izvaja vzdrževanje tehnologije ali vsebine ali kadar je spletno mesto v popravilu. SD Worx ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo zaradi nerazpoložljivosti spletnega mesta ali njegovih delov, za kakršne koli omejitve pri njegovi uporabi itd.

Pravice intelektualne lastnine na spletni strani, logotipih, informacijah, interaktivnih aplikacijah itd. so v lasti SD Worx in so zaščitene z avtorskimi pravicami. Kopiranje, spreminjanje ali dopolnjevanje dela tega spletnega mesta v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način brez izrecnega dovoljenja SD Worx je prepovedano. Zoper kršitelje tega pogoja bodo sproženi civilni in kazenski postopki. SD Worx vam dovoljuje kopiranje, tiskanje in uporabo svetovanih informacij pod pogojem, da te informacije uporabljate izključno za lastno informacijo in z izključitvijo nadaljnjega razmnoževanja, distribucije, komercializacije ali uporabe s strani tretjih oseb.

SD Worx namenja veliko pozornosti varnemu dostopu do spletnih storitev, ki so na voljo strankam in registriranim uporabnikom, z uporabo varnostnih sistemov v skladu z najnovejšim tehnološkim razvojem. Za dostop mora uporabnik dokazati svojo identiteto s postopkom identifikacije, ki ga lahko uporablja samo on. Uporabnik se zavezuje, da bo storitev uporabljal previdno in da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da prepreči, da bi katera koli tretja oseba izvedela za strogo osebni postopek identifikacije. Odgovornost za upoštevanje tega postopka identifikacije in za morebitne škodljive posledice napačne uporabe postopka identifikacije nosi izključno uporabnik.

SD Worx spoštuje zasebnost uporabnikov svojega spletnega mesta v skladu z veljavno zakonodajo o zasebnosti in varstvu podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Za več informacij glejte našo Izjavo o zasebnosti na spletu.

To izjavo o omejitvi odgovornosti ureja belgijska zakonodaja. Izključno pristojna so sodišča v Antwerpnu (oddelek Antwerpen).