1. Home>
  2. Upravljanje delovnega časa>
Why WFM

Zakaj urejati delovni čas in zakaj zdaj?

Hitre spremembe v načinu dela in organiziranosti na delovnem mestu, ki jih poganjata pandemija Covid-19 in gospodarska kriza, so močno vplivale na delovanje organizacij. Ta nova realnost je prisilila organizacije, da se hitro odzovejo in prilagodijo svoje poslovne prakse, da bi preživele in uspele. Posledično vse večji poudarek namenjamo digitalnim kadrovskim rešitvam, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje delovnega časa in boljše razumevanje potreb zaposlenih.
V luči teh izzivov postaja upravljanje s časom ključna strategija za izkoriščanje potenciala poslovnih orodij in analitike za izpolnjevanje teh novih zahtev. Organizacije zdaj iščejo načine za izboljšanje svojih zmožnosti upravljanja s časom, da bi podprle operativno učinkovitost, hkrati pa zaposlenim omogočile boljše ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem.
Glede na našo najnovejšo raziskavo o prihodnosti dela in ljudi je operativna učinkovitost glavna prioriteta za vodje kadrovskih služb v prihodnjem obdobju, ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem pa takoj za njimi. Te prioritete so rezultat soočanja z novimi izzivi, kot so dobro počutje zaposlenih, izkušnje zaposlenih in vojna za talente.
Glede na te spremembe je manj presenetljivo, da si organizacije prizadevajo za večjo digitalizacijo in avtomatizacijo svojih kadrovskih procesov. 

Ta orodja omogočajo učinkovitejše spremljanje delovnega časa, analizo produktivnosti in pravočasen odziv na spremembe. Digitalno upravljanje časa omogoča organizacijam boljše načrtovanje virov, prepoznavanje področij za izboljšave in učinkovitejše prilagajanje strategij novim izzivom.
Ta preobrazba postavlja temelje za prihodnji uspeh organizacij v dinamičnem in nepredvidljivem poslovnem okolju.